Latest

Frýdlant 2013

Frýdlant je město na severu Čech ležící v okrese Liberec v Libereckém kraji. Leží ve Frýdlantském výběžku na okraji Jizerských hor. Bylo odedávna přirozeným centrem okolního kraje, patrně proto nazývaného Frýdlantsko.

Kubb Brno Bystrc 2013

Kubb je tradiční švédská hra, která pochází z Gotlandu, malého ostrova uprostřed Baltského moře. Starodávný tisíciletý původ kubbu je ztracen v mlhách času

Brno přehrada (Prýgl) 2013

Brněnská přehrada nebo Vodní nádrž Brno, dříve též Kníničská přehrada, je vodní dílo na Svratce. Vznikla vystavěním hráze na 56. říčním kilometru Svratky a zatopením údolí s obcí Kníničky.

Castle Grabstejn

Nedaleko Liberce, poblíž trojmezí Čech, Německa a Polska, stojí hrad a zámek Grabštejn. Původní hrad založili ve 13. století purkrabí z Donína. V roce 1566 koupil hrad zemský rada a místokancléř Jiří Mehl ze Střelit a dal jej nákladně přebudovat v reprezentativní renesanční sídlo. Zároveň byl pod hradem (Starým zámkem) postaven tzv. Nový zámek. Na další výraznější úpravy areálu došlo až po několika staletích. V roce 1818 byl renesanční Nový zámek klasicistně přestaven a v jeho okolí vznikl rozsáhlý zámecký park s řadou vzácných dřevin. Naproti tomu Starý zámek si dodnes uchoval svou autentickou renesanční podobu, přestože jeho horní patra byla v roce 1843 poničena požárem. Od roku 1953 byl celý areál užíván armádou. Dnes je Starý zámek opět zpřístupněn veřejnosti. Návštěvnicky nejatraktivnější částí objektu je bezesporu zámecká kaple sv. Barbory, jejíž interiér zdobí cenné fresky ze 16. století. Přístupná je rovněž středověká hradní věž, která umožňuje široký rozhled do trojmezí, sklepení s tajnou chodbou a zámecké sbírky.

Bojnice Castle in Slovakia

Bojnice jsou hradním souborem, jenž byl romanticky přestaven. Jedná se o jeden z turisticky nejatraktivnějších hradů na Slovensku. Je součástí rekreačně-ozdravného střediska a zoologické zahrady, která je zčásti využitým bývalým parkem. Hrad je obehnán kružním příkopem. Archeologický výzkum příkopu z let 1964 – 69 doložil pravěké osídlení. Po zániku Velké Moravy zdejší středověký hrad převzal funkci centra královských statků. Je tak doloženo z první písemné zmínky z roku 1113, v níž je jasně zmiňováno podhradí.